HUNTU-rgb-wit

Educatieve begeleiding

Algemeen

Onze educatie begeleiding is geschikt voor leerlingen die hulp nodig hebben op school of met schoolse taken. Daarnaast richten we ons ook op leraren die hulp of ondersteuning nodig hebben om een leerling passende hulp te bieden. De begeleiding zal zoveel mogelijk op de behoefte van de leerling of de professional worden afgesteld. Ook verzorgen we lezingen of workshops voor professionals die meer informatie willen krijgen over een bepaald onderwerp.

Leerling begeleiding

Soms heeft een leerling een beetje extra hulp nodig om in het gewone onderwijs mee te kunnen. De begeleiding kan dan onder andere hulp bieden bij het verduidelijken van de dagplanning, het verduidelijken van de regels die in de klas of op school van toepassing, het noteren van het huiswerk, het organiseren van schoolspullen, het maken en leren van opdrachten in de klas of thuis. De begeleiding kan op individuele basis plaatsvinden op school, thuis of bij huntu of bij de groepsbegeleiding in combinatie met huiswerkbegeleiding.

Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding klik hier.

Leerkracht begeleiding

Soms heeft een leerkracht ook extra hulp nodig of is er niet voldoende kennis om een leerling passende hulp te bieden. We bieden psycho-educatie aan voor leerkrachten, zodat ze meer kennis en handvaten krijgen om een leerling beter te kunnen helpen. Echter kunnen we ook onder andere hulp bieden bij het optimaliseren van een klaslokaal, klasregels, dagplanning of tijdsaanduiding. Waardoor de omgeving voor de leerling rustiger en overzichtelijker wordt. Omdat we maatwerk bieden, kunnen we ook meedenken bij het opstellen van een (zorg)plan voor een leerling. De begeleiding kan op individuele basis plaatsvinden voor een leerkracht, maar ook in groepsverband voor de leerkrachten.

Lezingen

Als professional is het belangrijk om jezelf je blijven ontwikkelen, verdiepen en groeien in je kennis en kunde. We bieden lezingen aan voor leerkrachten, studenten, professionals in de zorg, ouders, leerlingen of andere mensen die interesse hebben in een lezing.

Thema’s die tijdens een lezing aan bod kunnen komen zijn:

  • Wat is autisme spectrum stoornis (of aanverwante diagnoses)?
  • Autisme spectrum stoornis in het onderwijs.
  • Hoe ga je om met iemand met autisme spectrum stoornis.
  • Wat is dyslexie en hoe kun je hierbij ondersteunen.
  • Gamen en het dagelijkse leven.

Als u een specifiek thema heeft, kunt u altijd contact opnemen en kunnen de mogelijkheden worden besproken.

Workshops

Naast lezingen bieden we ook workshops aan leerkrachten, professionals in de zorg, ouders of andere mensen die interesse hebben in een workshop. Tijdens een workshop gaan we naast het informatieve stuk ook aan de slag hoe je de informatie in de praktijk kunt toepassen.

Thema’s die tijdens een workshop aan bod kunnen komen zijn:

  • Autisme spectrum stoornis en het onderwijs.
  • Autisme spectrum stoornis en het gezin.
  • Gamen en het dagelijkse leven.

Als u een specifiek thema heeft, kunt u altijd contact opnemen en kunnen de mogelijkheden worden besproken.