HUNTU-rgb-wit

Begeleiding voor kinderen

Algemeen

Begeleiding voor kinderen is geschikt voor alle kinderen die extra begeleiding of structuur nodig hebben. Er is geen diagnose nodig om hulp te krijgen, zolang er maar een duidelijke hulpvraag is. Tijdens de begeleiding is er veel aandacht voor structuur, plannen, duidelijkheid en voorspelbaarheid. We zijn gespecialiseerd in autisme, maar deze aanpak werkt ook goed voor onder andere kinderen met ADHD, leerproblemen, of kinderen die behoefte hebben aan duidelijkheid of hoog gevoelig zijn. De begeleiding zal zoveel mogelijk op de behoefte van het kind worden afgesteld.  

Individuele begeleiding

We bieden individuele begeleiding aan voor het kind, de ouders of leerkracht. Begeleider kan onder andere hulp bieden bij het vergroten van de zelfstandigheid, het leren omgaan met en aanbrengen van structuur en duidelijkheid, dyslexie begeleiding, huiswerk begeleiding, begeleiding op school, gamen bespreekbaar maken, emotie regulatie en psycho-educatie. De locatie van de begeleiding is afhankelijk van de doelen van het kind. Dit kan zijn in de thuissituatie, op locatie bij huntu of waar de zorg nodig is. We bieden voor iedereen een passend zorgtraject, doordat we de begeleiding op maat afstemmen op de hulpvragen.

Voor meer informatie over dyslexie begeleiding klik hier of over gamen klik hier.

Gezinsbegeleiding

Als er in het gezin een kind is dat extra aandacht nodig heeft, heeft dit invloed op het hele gezin. Het kind kan wel naar speciaal onderwijs gestuurd worden of extra begeleiding krijgen, maar hulp in het gezin is dan ook vaak fijn. Ouders willen het beste voor het kind, maar missen vaak de kennis en vaardigheden om dit doel goed te bereiken. Voor het kind kan het fijn zijn als er thuis ook duidelijkheid en structuur wordt geboden. Voor ouders, rest van het gezin en het kind is het ook fijn als ze elkaar begrijpen. Gezinsbegeleiding is gericht op het hele gezin. Hierbij wordt er begeleiding geboden op het gebied van kennisoverdracht over de problematiek, praktische vaardigheden, structuur aanbieden en een luisterend oor. Begeleiding wordt afgestemd op de situatie van het gezin en het kind.

Groepsbegeleiding

We bieden groepsbegeleiding aan voor het kind in combinatie met huiswerk begeleiding. Naast de huiswerk begeleiding wordt er ook eventueel gewerkt aan leren omgaan met structuur en duidelijkheid, het vergroten van de zelfstandigheid, sociale vaardigheden, emotieregulatie en persoonlijke doelen. De groepsbegeleiding wordt tijdens de schoolperiode aangeboden op maandag tot en met vrijdag van 12:30/13:00 tot 17:00/17:30 uur. In de schoolvakanties zal op verzoek groepsbegeleiding aangeboden worden van 8:00/8:30 tot 17:00/17:30. Tijdens officiële feestdagen zijn we gesloten.

Voor meer informatie over huiswerk begeleiding klik hier.