Inwoners

Begeleiding voor het kind

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met autisme of kinderen die gebaat zijn bij structuur en extra begeleiding nodig hebben. Wij bieden individuele begeleiding aan voor het kind. De locatie van de begeleiding is afhankelijk van de doelen van het kind. Dit kan zijn in de thuissituatie, op locatie bij huntu of waar de zorg nodig is.

Begeleiding voor het gezin

Naast de individuele begeleiding bieden we ook begeleiding voor het gezin. De doelstelling is om de ouders kennis en handvatten te geven die de opvoeding van hun kind met een beperking gemakkelijker maken. Daarnaast wordt er ook een luisterend oor geboden.

Groepsbegeleiding

Ben je op zoek naar een leuke en leerzame activiteit voor je kind(eren)? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Op maandag t/m vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur bieden wij gespecialiseerde groepsbegeleiding inclusief huiswerkbegeleiding aan kinderen met autisme, ADHD, aanverwante problematieken en kinderen die gebaat zijn bij extra structuur of begeleiding. Naast dat er gewerkt wordt aan schoolse vaardigheden en persoonlijke doelen is er ook tijd voor leuke activiteiten.

Sponsoring

In Curaçao bestaan nauwelijks vergoedingen of subsidies voor autismebegeleiding. Er zijn echter wel kinderen die baat zouden kunnen hebben bij begeleiding waarvan het gezin niet de financiële middelen heeft om deze zorg in te kopen. Huntu wil zich ook graag inzetten voor de mensen die wel hulp nodig hebben, maar dit zelf financieel niet volledig kunnen bekostigen. Huntu biedt daarom de mogelijkheid aan inwoners die weinig tot niets te besteden hebben om individuele begeleiding, gezinsbegeleiding of groepsbegeleiding voor hun kind af te nemen. Deze zorg wordt door professionele hulpverleners uitgevoerd. Om in aanmerking te komen voor deze vorm van financiering kunnen de ouders contact opnemen met huntu. Voor deze vorm van financiering is maar beperkt plaats en huntu wil deze zo goed mogelijk inzetten. Daarom moet de cliënt wel kunnen aantonen, dat er geen zorg aan het reguliere tarief betaald kan worden.

Stappenplan

1. Kennismaking

2. Offerte & begeleidingstraject

3. Start samenwerking

Wat is autisme?

Autisme is een neurologische ontwikkelingsstoornis die al sinds de vroege kindertijd aanwezig is.

De basisproblemen voor autisme zijn aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie in diverse situaties (domein A). Hierbij horen de volgende drie kenmerken. Tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid (1). Tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag (2). Daarnaast tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties (3).

Naast aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie moet er een beperkte, zich herhalende patronen van gedrag, interesses of activiteiten zijn (domein B). Hierbij behoren de volgende vier kenmerken. Stereotype of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak (1). Hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, star gehecht aan routines of geritualiseerde gedragspatronen (2). Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn (3). Over- of onder reageren op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving (4).

De diagnose wordt gesteld wanneer je voldoet aan alle kenmerken genoemd in domein A en 2 van de 4 kenmerken in domein B. Daarnaast moeten de symptomen aanwezig zijn in de vroege kindertijd (domein C) en de symptomen leiden tot beperkingen en aantastingen van het dagelijks functioneren (domein D). 

Autisme is een aangeboren stoornis en is in veel gevallen een erfelijke aandoening. Het kan ook voorkomen dat er door genetische aanleg, afhankelijk van omgevingsfactoren, autisme wordt ontwikkeld. Autisme is dus een aangeboren stoornis en kan niet worden genezen. Door middel van onder andere begeleiding, behandeling, training en/of informatie kun je er wel mee leren omgaan. 

Tarieven

Door de hoge mate van maatwerk die huntu biedt publiceren wij geen tarieven. Als je interesse hebt in individuele begeleiding, gezinsbegeleiding of groepsbegeleiding kun je je wensen kenbaar maken via het contactformulier of WhatsApp, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.