HUNTU-rgb-wit

Inwoners

Individuele begeleiding

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen met autisme, ADHD en kinderen die gebaat zijn bij structuur of extra begeleiding nodig hebben. We bieden individuele begeleiding aan voor het kind, de ouders of leerkracht. Begeleider kan onder andere hulp bieden bij het vergroten van de zelfstandigheid, het leren omgaan met en aanbrengen van structuur en duidelijkheid, dyslexie begeleiding, huiswerkbegeleiding, begeleiding op school of op het werk, emotie regulatie en psycho-educatie. De locatie van de begeleiding is afhankelijk van de doelen van het kind. Dit kan zijn in de thuissituatie, op locatie bij huntu of waar de zorg nodig is. We bieden voor iedereen een passend zorgtraject, doordat we de begeleiding op maat afstemmen op de hulpvragen.

Gezinsbegeleiding

Als er in het gezin een kind is dat extra aandacht nodig heeft, heeft dit invloed op het hele gezin. Het kind kan wel naar speciaal onderwijs gestuurd worden of extra begeleiding krijgen, maar hulp in het gezin is dan ook vaak fijn. Ouders willen het beste voor het kind, maar missen vaak de kennis om dit goed toe te passen. Voor het kind kan het fijn zijn als er thuis ook duidelijkheid en structuur wordt geboden. Voor ouders, rest van het gezin en het kind is het ook fijn als ze elkaar begrijpen. Gezinsbegeleiding is gericht op het hele gezin. Hierbij wordt er begeleiding geboden op het gebied van kennisoverdracht over de problematiek, praktische vaardigheden, structuur aanbieden en een luisterend oor. Begeleiding wordt afgestemd op de situatie van het gezin en het kind.

Groepsbegeleiding

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen met autisme, ADHD en kinderen die gebaat zijn bij structuur of extra begeleiding nodig hebben. We bieden groepsbegeleiding aan voor het kind in combinatie met huiswerkbegeleiding. Naast de huiswerkbegeleiding wordt er ook eventueel gewerkt aan leren omgaan met structuur en duidelijkheid, het vergroten van de zelfstandigheid, sociale vaardigheden, emotie regulatie en persoonlijke doelen. De groepsbegeleiding wordt tijdens de schoolperiode aangeboden op maandag tot en met vrijdag van 12:30/13:00 tot 17:00/17:30 uur. In de schoolvakanties zal op verzoek groepsbegeleiding aangeboden worden van 8:00/8:30 tot 17:00/17:30. Feestdagen zijn we gesloten.

Leerling begeleiding

Soms heeft een leerling een beetje extra hulp nodig om in het reguliere onderwijs mee te kunnen. De begeleiding kan dan onder andere hulp bieden bij het verduidelijken van de dagplanning, het verduidelijken van de regels die in de klas of op school van toepassing, het noteren van het huiswerk, het organiseren van schoolspullen, het maken en leren van opdrachten in de klas of thuis. De begeleiding kan op individuele basis plaatsvinden op school, thuis of bij huntu of bij de groepsbegeleiding in combinatie met huiswerkbegeleiding.

Leerkracht begeleiding

Soms heeft een leerkracht ook extra hulp nodig of ontbreekt er voldoende kennis om een leerling de goede hulp te bieden. We bieden psycho-educatie aan voor leerkrachten, zodat ze meer kennis en handvaten krijgen om een leerling beter te kunnen helpen. Echter kunnen we ook onder andere hulp bieden bij het optimaliseren van een klaslokaal, klasregels, dagplanning of tijdsaanduiding. Waardoor de omgeving voor de leerling rustiger en overzichtelijker wordt. Omdat we maatwerk bieden, kunnen we ook meedenken bij het opstellen van een (zorg)plan voor een leerling. De begeleiding kan op individuele basis plaatsvinden voor een leerkracht, maar ook in groepsverband voor de leerkrachten.

Sponsoring

In Curaçao bestaan nauwelijks vergoedingen of subsidies voor autismebegeleiding. Er zijn echter wel kinderen die baat zouden kunnen hebben bij begeleiding waarvan het gezin niet de financiële middelen heeft om deze zorg in te kopen. Huntu wil zich ook graag inzetten voor de mensen die wel hulp nodig hebben, maar dit zelf financieel niet volledig kunnen bekostigen. Huntu biedt daarom de mogelijkheid aan inwoners die weinig tot niets te besteden hebben om individuele begeleiding, gezinsbegeleiding of groepsbegeleiding voor hun kind af te nemen. Deze zorg wordt door professionele hulpverleners uitgevoerd. Om in aanmerking te komen voor deze vorm van financiering kunnen de ouders contact opnemen met huntu. Voor deze vorm van financiering is maar beperkt plaats en huntu wil deze zo goed mogelijk inzetten. Daarom moet de cliënt wel kunnen aantonen, dat er geen zorg aan het reguliere tarief betaald kan worden.

Stappenplan

1. Kennismaking

2. Offerte & begeleidingstraject

3. Start samenwerking

Wat is autisme?

Autisme is een neurologische ontwikkelingsstoornis die al sinds de vroege kindertijd aanwezig is.

De basisproblemen voor autisme zijn aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie in diverse situaties (domein A). Hierbij horen de volgende drie kenmerken. Tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid (1). Tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag (2). Daarnaast tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties (3).

Naast aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie moet er een beperkte, zich herhalende patronen van gedrag, interesses of activiteiten zijn (domein B). Hierbij behoren de volgende vier kenmerken. Stereotype of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak (1). Hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, star gehecht aan routines of geritualiseerde gedragspatronen (2). Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn (3). Over- of onder reageren op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving (4).

De diagnose wordt gesteld wanneer je voldoet aan alle kenmerken genoemd in domein A en 2 van de 4 kenmerken in domein B. Daarnaast moeten de symptomen aanwezig zijn in de vroege kindertijd (domein C) en de symptomen leiden tot beperkingen en aantastingen van het dagelijks functioneren (domein D). 

Autisme is een aangeboren stoornis en is in veel gevallen een erfelijke aandoening. Het kan ook voorkomen dat er door genetische aanleg, afhankelijk van omgevingsfactoren, autisme wordt ontwikkeld. Autisme is dus een aangeboren stoornis en kan niet worden genezen. Door middel van onder andere begeleiding, behandeling, training en/of informatie kun je er wel mee leren omgaan. 

Tarieven

Door de hoge mate van maatwerk die huntu biedt publiceren wij geen tarieven. Als je interesse hebt in individuele begeleiding, gezinsbegeleiding of groepsbegeleiding kun je je wensen kenbaar maken via het contactformulier of WhatsApp, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.