HUNTU-rgb-wit

Aanbod begeleiding

Ben je op zoek naar begeleiding voor uw kind, uw gezin of begeleiding op school? Dan bieden we de oplossing! Begeleiding op maat, waarbij we rekening houden met de individuele wensen van het kind, de ouders en de school. De begeleiding vindt plaats op individuele basis of in kleine groepjes van maximaal 4 kinderen per begeleider.

Wil je meer weten over onze aanpak? Boek dan een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek via ons contactformulier of WhatsApp.

Individuele begeleiding

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen met autisme, ADHD en kinderen die gebaat zijn bij structuur of extra begeleiding nodig hebben. We bieden individuele begeleiding aan voor het kind, de ouders of leerkracht. Begeleider kan onder andere hulp bieden bij het vergroten van de zelfstandigheid, het leren omgaan met en aanbrengen van structuur en duidelijkheid, dyslexie begeleiding, huiswerkbegeleiding, begeleiding op school of op het werk, emotie regulatie en psycho-educatie. De locatie van de begeleiding is afhankelijk van de doelen van het kind. Dit kan zijn in de thuissituatie, op locatie bij huntu of waar de zorg nodig is. We bieden voor iedereen een passend zorgtraject, doordat we de begeleiding op maat afstemmen op de hulpvragen.

Dyslexie begeleiding

Dyslexiebegeleiding is geschikt voor kinderen die een dyslexieverklaring hebben. Het is echter ook geschikt voor kinderen die geen dyslexieverklaring hebben, maar toch problemen ervaren bij het lezen of schrijven in de Nederlandse taal. 

Doordat kinderen op Curaçao vaak meerdere talen aangeleerd krijgen, kan het erg verwarrend zijn om een taal goed te leren lezen en schrijven. Als je Papiaments en Nederlands vergelijkt met elkaar, dan zie je dat bij dezelfde letter vaak een andere klank hoort. De klank-teken koppeling is dus anders in verschillende talen. Dit kan ervoor zorgen dat een kind moeite heeft met lezen, schrijven of spelling. Om dit probleem aan te pakken is het belangrijk dat een kind de goede klank-teken koppeling leert voor een bepaalde taal. Onze begeleiders hebben kennis van de klank-teken koppeling in zowel Nederlands als Papiaments en kunnen het kind wijzen op de belangrijke verschillen. Voor meer informatie klik hier.

Groepsbegeleiding

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen met autisme, ADHD en kinderen die gebaat zijn bij structuur of extra begeleiding nodig hebben. We bieden groepsbegeleiding aan voor het kind in combinatie met huiswerkbegeleiding. Naast de huiswerkbegeleiding wordt er ook eventueel gewerkt aan leren omgaan met structuur en duidelijkheid, het vergroten van de zelfstandigheid, sociale vaardigheden, emotie regulatie en persoonlijke doelen. De groepsbegeleiding wordt tijdens de schoolperiode aangeboden op maandag tot en met vrijdag van 12:30/13:00 tot 17:00/17:30 uur. In de schoolvakanties zal op verzoek groepsbegeleiding aangeboden worden van 8:00/8:30 tot 17:00/17:30. Feestdagen zijn we gesloten. Voor meer informatie klik hier.

Huiswerk begeleiding

Huiswerkbegeleiding is geschikt voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben bij het huiswerk maken. Het is echter ook geschikt voor kinderen die geen huiswerk hebben, maar wel extra hulp nodig hebben voor bepaalde vakken op school. Als het kind geen huiswerk heeft, zorgen we voor schoolse opdrachten. We proberen zoveel mogelijk de methode van de leerling op school te gebruiken.

We bieden huiswerkbegeleiding aan in combinatie met de groepsbegeleiding voor basisschoolleerlingen en eerste klas middelbare school. We werken dan in kleine groepjes, waarbij er één begeleider is per 4 kinderen. Hierdoor kunnen we de aandacht beter verdelen over de kinderen. Voor meer informatie klik hier.

Maar u kunt ook voor individuele huiswerkbegeleiding kiezen, waarbij er één begeleider per leerling is. Dit kan plaatsvinden bij ons of op locatie van de leerling. De begeleider kan dan onder andere hulp bieden bij het plannen van het huiswerk, verduidelijking bieden bij het maken van het huiswerk of hoe je het beste leerwerk kunt leren.  

Gezinsbegeleiding

Als er in het gezin een kind is dat extra aandacht nodig heeft, heeft dit invloed op het hele gezin. Het kind kan wel naar speciaal onderwijs gestuurd worden of extra begeleiding krijgen, maar hulp in het gezin is dan ook vaak fijn. Ouders willen het beste voor het kind, maar missen vaak de kennis om dit goed toe te passen. Voor het kind kan het fijn zijn als er thuis ook duidelijkheid en structuur wordt geboden. Voor ouders, rest van het gezin en het kind is het ook fijn als ze elkaar begrijpen. Gezinsbegeleiding is gericht op het hele gezin. Hierbij wordt er begeleiding geboden op het gebied van kennisoverdracht over de problematiek, praktische vaardigheden, structuur aanbieden en een luisterend oor. Begeleiding wordt afgestemd op de situatie van het gezin en het kind.

Leerling begeleiding

Soms heeft een leerling een beetje extra hulp nodig om in het reguliere onderwijs mee te kunnen. De begeleiding kan dan onder andere hulp bieden bij het verduidelijken van de dagplanning, het verduidelijken van de regels die in de klas of op school van toepassing, het noteren van het huiswerk, het organiseren van schoolspullen, het maken en leren van opdrachten in de klas of thuis. De begeleiding kan op individuele basis plaatsvinden op school, thuis of bij huntu of bij de groepsbegeleiding in combinatie met huiswerkbegeleiding.

Leerkracht begeleiding

Soms heeft een leerkracht ook extra hulp nodig of ontbreekt er voldoende kennis om een leerling de goede hulp te bieden. We bieden psycho-educatie aan voor leerkrachten, zodat ze meer kennis en handvaten krijgen om een leerling beter te kunnen helpen. Echter kunnen we ook onder andere hulp bieden bij het optimaliseren van een klaslokaal, klasregels, dagplanning of tijdsaanduiding. Waardoor de omgeving voor de leerling rustiger en overzichtelijker wordt. Omdat we maatwerk bieden, kunnen we ook meedenken bij het opstellen van een (zorg)plan voor een leerling. De begeleiding kan op individuele basis plaatsvinden voor een leerkracht, maar ook in groepsverband voor de leerkrachten.

Hulpmiddel

Time Timer

Huntu is een erkend distributeur van Time Timer producten voor Aruba, Bonaire en Curaçao.

Om een Time Timer te gebruiken is het niet noodzakelijk om klok te kunnen kijken. Tijd is een abstract begrip dat niet voor iedereen duidelijk is. Door gebruik te maken van de Time Timer kan het kind en volwassene zien hoeveel tijd er nog over is aan de hand van de gekleurde schijf. Zodra de gekleurde schijf verdwenen is en de klok helemaal wit is, is de tijd verstreken. Bij het verstrijken van de tijd, kan ervoor gekozen worden om de klok te laten piepen. Een ander voordeel van de Time Timer is dat je deze niet hoort tikken. Voor meer informatie klik hier.